Gan lợn thủy phân

Gan thủy phân là gì?

Gan thủy phân là một dạng axit amin và peptide được thủy phân hiệu quả bằng cách thêm các enzyme tiêu hóa vào gan chất lượng cao tự nhiên và kết hợp các chất dinh dưỡng hiệu quả. Thay vì dạ dày và ruột của con người, nó bị vỡ thành những mảnh nhỏ, giúp dễ tiêu hóa và hấp thu hơn.

gan thủy phân

Tác dụng

Bởi vì gan đang làm một công việc khó khăn, nó đang được tái sinh với tốc độ chóng mặt. Những gì cần thiết cho đó là axit amin. Gan thủy phân chứa tổng cộng 18 axit amin, bao gồm các axit amin thiết yếu, cũng như “tiền chất axit nucleic” cần thiết khi các tế bào được tạo ra, do đó nó có thể hỗ trợ tái sinh tế bào một cách hiệu quả.

Về axit amin

Các hợp chất hữu cơ tạo nên protein, một trong 30 chất dinh dưỡng. Có 20 loại, nhưng nếu bạn mở thậm chí một loại, bạn không thể tổng hợp protein. Nó là thành phần lớn thứ hai của cơ thể, chiếm 60% và chiếm khoảng một nửa trong số 40% còn lại.

Trong số 20 axit amin, người và 9 mà động vật không thể tạo ra trong cơ thể được gọi là axit amin thiết yếu và 11 axit có thể được tạo ra từ carbohydrate và lipid trong cơ thể được gọi là acid axit amin thiết yếu. Các axit amin thiết yếu là isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine (threonine), tryptophan, valine, histidine, các axit amin thiết yếu là tyrosine, cysteine, axit aspartic, asparagine, axit amin Nó trở thành. Các axit amin thiết yếu phải được lấy từ công việc như một protein, nhưng nếu bạn đang làm việc bình thường, bạn sẽ không mất gì cả.