Dopamine có tác dụng gì? Cách kích thích, bổ sung dopamine cho cơ thể